Odkrywa się coraz więcej egzoplanet nadających się do zamieszkania

Kategorie: 

Źródło: kadr z Youtube

Astronomowie regularnie odkrywają obecnie planety krążące wokół gwiazd poza Układem Słonecznym, tak zwane egzoplanety. Jednak latem 2022 roku zespoły pracujące nad satelitą Transiting Exoplanet Survey Satellite NASA odkryły kilka szczególnie interesujących planet krążących w strefach zamieszkałych ich gwiazd macierzystych. Jedna planeta jest o 30% większa od Ziemi i okrąża swoją gwiazdę w mniej niż trzy dni. Inna planeta jest o 70% większa od Ziemi i może mieć głęboki ocean. Te dwie egzoplanety to superziemie – masywniejsze niż Ziemia, ale mniejsze niż lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun.

 

Ziemia jest nadal jedynym miejscem we wszechświecie, w którym według naukowców może istnieć życie. Wydaje się logiczne skoncentrowanie poszukiwań życia na klonach Ziemi, tj. planetach o właściwościach zbliżonych do Ziemi. Jednak badania wykazały, że największe szanse astronomów na znalezienie życia na innej planecie mają prawdopodobnie superziemie, takie jak te niedawno odkryte. Większość superziem krąży wokół zimnych karłów, które są lżejsze i żyją znacznie dłużej niż Słońce. Na każdą gwiazdę taką jak Słońce przypadają setki fajnych gwiazd karłowatych, a naukowcy odkryli superziemie krążące wokół 40% chłodnych gwiazd karłowatych, które obserwowali. Korzystając z tej liczby, astronomowie obliczyli, że w samej Drodze Mlecznej znajdują się dziesiątki miliardów superziemi w strefach nadających się do zamieszkania, w których może istnieć woda.

 

Według obecnych prognoz około jedna trzecia wszystkich egzoplanet to superziemie, co czyni je najpowszechniejszym typem egzoplanet w Drodze Mlecznej. Najbliższy z nich znajduje się zaledwie sześć lat świetlnych od Ziemi. Można nawet powiedzieć, że nasz Układ Słoneczny jest niezwykły, ponieważ nie ma planety o masie między Ziemią a Neptunem. Innym powodem, dla którego superziemie są idealnym celem poszukiwania życia, jest to, że są znacznie łatwiejsze do wykrycia i zbadania niż planety wielkości Ziemi. Naukowcy opracowali listę znaków, które sprawiają, że planeta jest bardzo korzystna dla życia.

 

Większe planety z większym prawdopodobieństwem będą aktywne geologicznie, co zdaniem naukowców przyczyni się do ewolucji biologicznej. Zatem masa najbardziej nadającej się do zamieszkania planety będzie w przybliżeniu dwukrotnie większa od masy Ziemi i o 20-30% większej objętości. Ponadto oceany na nim byłyby na tyle płytkie, że światło mogłoby stymulować życie aż do dna morskiego, a średnia temperatura wynosiłaby 25 stopni Celsjusza. Miałaby gęstszą atmosferę niż ziemska, która działałaby jak koc izolacyjny. W końcu taka planeta krążyłaby wokół gwiazdy starszej od Słońca, pozwalając życiu na dłuższą ewolucję i miałaby silne pole magnetyczne, które chroniłoby ją przed promieniowaniem kosmicznym.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
Dodaj komentarz