Życie może istnieć głęboko nawet pod powierzchnią Marsa lub Księżyca

Kategorie: 

Źródło: wizualizacja NASA

Nowe badania sugerują, że życie pozaziemskie można znaleźć w pobliżu Ziemi - na przykład na Księżycu lub na Marsie, które wcześniej uważano za pozbawione życia. Podstawową ideą jest to, że poszukiwanie życia nie powinno odbywać się na powierzchni, ale trochę głębiej.

Zwykle, szukając życia na innych planetach, astronomowie najpierw zwracają uwagę na obecność wody na powierzchni oraz w atmosferze. Jednak w nowej pracy naukowcy pod kierunkiem dr Manasvi Lingama, adiunkta astrobiologii z Florida Institute of Technology w USA, rozważali możliwość życia w zbiornikach wodnych znajdujących się głęboko pod powierzchnią skalistych obiektów kosmicznych.

 

Zbadano możliwość wystąpienia warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi życia głęboko pod powierzchnią skalistych planet i satelitów, takich jak Mars i Księżyc. Ponadto nakreślono możliwą strategię znajdowania śladów tych form życia.

 

Aby utrzymać wodę na powierzchni planety w postaci płynnej, konieczne jest, aby ciśnienie atmosfery było wystarczająco duże, w przeciwnym razie woda szybko wyparuje w kosmos. Jednak w przypadku zbiorników podpowierzchniowych ciśnienie jest wyższe i dlatego zbiorniki takie można znaleźć nawet na tych planetach, które nie są w stanie utrzymać swojej atmosfery.

W badaniu przeanalizowano grubość takich obszarów podpowierzchniowych pod kątem pobliskich skalistych obiektów kosmicznych. Zespół doszedł do wniosku, że wysokie ciśnienie i podwyższona temperatura w takich zbiornikach wodnych umożliwia przetrwanie biologicznego życia. Ponadto ustalono górną granicę masy organizmów, które mogą przetrwać w takich podziemnych zbiornikach wodnych. Jak wykazała analiza, masa tego biomateriału może sięgać kilku procent masy podpowierzchniowej części biosfery Ziemi lub dziesiątych procent całkowitej biomasy naszej planety.

 

Poszukiwania śladów tak głęboko znajdującego się życia, będą wiązały się ze sporymi trudnościami technicznymi ze względu na dużą głębokość hipotetycznych zbiorników. Jedną z opcji poszukiwań jest wiercenie skał na powierzchni skalistego obiektu w pobliżu równika, gdzie hipotetyczne głębokie życie znajduje się bliżej powierzchni. Praca na temat poszukiwania życia pozaziemskiego pod powierzchnią ciał niebieskich została opublikowana w Astrophysical Journal.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

Komentarze

Portret użytkownika osa

To fascynujące, ale drżę na

To fascynujące, ale drżę na myśl, że to życie zostanie zawleczone  na Ziemię z ciekawości dla badania albo przez przypadek...

Mogłoby się okazać, nie pierwszy raz niestety, jak to jakimś organizmom bardziej się zaczyna podobać tam gdzie zostały zawleczone, niż tam gdzie żyły pierwotnie...

Nasze układy immunologiczne też niekoniecznie są przygotowane na nowe niespodzianki...

A przecież topniejące lodowce być może odsłaniają fragmenty gleby, gdzie są mikroby, które są nieobecne od milionów lat...

Czy aby nasze medycyna jest gotowa na taki przygody - to chyba retoryczne pytanie w obecnych czasach, kiedy widać to, o czym kiedyś się tylko dyskutowało...