Zapada się jeden region Mgławicy Oriona

Kategorie: 

Źródło: NASA

Według Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), Welon Oriona – powłoka pyłowo-gazowa znajdująca się za masywną gromadą gwiazd w Mgławicy Oriona – może się zapadać.

Mgławica Oriona zawiera masywną grupę gwiazd zwanych gwiazdami trapezowymi. Zasłona Oriona jest tworzona przez wiatry gwiazdowe wiejące z gwiazd trapezu. Większość gazu w Mgławicy Oriona znajduje się w pobliżu jej ściany, gdzie jest rozrzedzony. Ostatnie obserwacje niemieckim odbiornikiem SOFIA do astronomii terahercowej (GREAT) ujawniły pewne nieoczekiwane cechy welonu Oriona.

 

Jego grubość wynosi około jednego roku świetlnego i rozszerza się w naszym kierunku. Modele 3D Mgławicy Oriona przedstawiają Muszlę Welonu Oriona jako niebieskawy gaz otaczający świecącą czerwono-żółtą mgławicę. Naukowcy wykorzystali SOFIA do znalezienia wybrzuszenia w powłoce, które umożliwiłoby ucieczkę gazów i pyłu z muszli. Modele 3D Mgławicy Oriona przedstawiają Muszlę Welonu Oriona jako niebieskawy gaz otaczający świecącą czerwono-żółtą mgławicę.

Naukowcy wykorzystali SOFIA do znalezienia wybrzuszenia w powłoce, które umożliwiłoby ucieczkę gazów i pyłu z muszli. „Bańka – o średnicy około siedmiu lat świetlnych – powinna być strukturą prawie kulistą, ale znaleźliśmy wybrzuszenie w jej północno-zachodniej części” – wyjaśnił Umit Kawak, badacz w projekcie SOFIA z NASA Ames Research Center w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. autor ostatniego artykułu w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics opisującego badania. Ta półka emituje zjonizowany węgiel, zgodnie z obserwacjami SOFIA, które Kavak wykorzystał do określenia jego rozmiaru, struktury i tempa wzrostu, aby uzyskać wgląd w jego pochodzenie i przyszłość.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz