Starzejące się białe karły zamieniają się w magnetary

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Nowe badanie wykazało, że częstotliwość transformacji w magnetary koreluje z wiekiem gwiazdy, co może pomóc opisać ewolucję pól magnetycznych białych karłów.

Ponad 90% gwiazd w naszej Galaktyce pod koniec swojego życia staje się białymi karłami, a co najmniej jedna czwarta białych karłów kończy swoje życie jako magnetary, czyli gwiazdy neutronowe o bardzo silnym polu magnetycznym. I chociaż wiele gwiazd posiada silne pole magnetyczne, jego pochodzenie i mechanizmy ewolucyjne wciąż nie są w pełni poznane.

 

Białe karły to umierające gwiazdy. Z biegiem czasu stają się zimniejsze i słabsze, dlatego w wielu badaniach istnieje tendencja opisywania tylko najjaśniejszych, najgorętszych i najmłodszych białych karłów. Bardziej masywne białe karły są również mniejsze niż te mniej masywne i świecą znacznie słabiej. 

 

Innym problemem jest to, że większość obserwacji białych karłów odbywa się przy użyciu metod spektroskopowych, które są wrażliwe tylko na najsilniejsze pola magnetyczne. Czułość na pola magnetyczne innej metody, spektropolarymetrii, jest o ponad dwa rzędy wielkości wyższa niż spektroskopii. Okazało się, że takie słabe pola są dość powszechne u białych karłów.

 

Do pełnego przeglądu spektropolarymetrycznego astronomowie z Obserwatorium Armagh i Uniwersytetu Zachodniego Ontario wybrali wszystkie białe karły w promieniu 20 parseków od Słońca. Około stu białych karłów nie było wcześniej obserwowanych, więc w literaturze nie było dostępnych danych na ich temat. Zespół obserwował je za pomocą spektrografu i polarymetru na teleskopie Williama Herschela.

 

Naukowcy odkryli, że pola magnetyczne nie pojawiają się najpierw w gwieździe. Najczęściej pojawia się w fazie stygnięcia białego karła. Zupełnie inny obraz obserwujemy u rekordzistów pól magnetycznych - gwiazd Ap i Bp ciągu głównego. Wręcz przeciwnie, wiadomo o nich, że pola magnetyczne są silne od urodzenia i szybko maleją z czasem. Częstotliwość pola magnetycznego nie tylko wzrasta wraz z wiekiem białego karła, ale także koreluje z masą gwiazdy. Okazało się, że pola pojawiają się najczęściej po rozpoczęciu krystalizacji jądra gwiazdy. 

 

Powstawanie pola magnetycznego często tłumaczy się obrotem gwiazdy, a raczej mieszaniem się plazmy wewnątrz gwiazd. Dla porównania, siła pola magnetycznego Ziemi, wytworzonego w ten sam sposób, wynosi około jednego gausa - u białych karłów zaobserwowano pola do setek milionów gausów. Ponadto rotacja białych karłów nie jest wystarczająco szybka, aby efekt był wyraźnie widoczny. Krótko mówiąc, ta zagadka nie została jeszcze rozwiązana.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz