Poznaliśmy dokładną masę Drogi Mlecznej

Kategorie: 

Źródło: NASA

Międzynarodowy zespół astronomów, korzystając z danych, które pozyskano z pomocą teleskopów Hubble'a i Gaia, podał przybliżoną masę Drogi Mlecznej. Warto dodać, że jest to najprecyzyjniejszy jak dotąd pomiar naszej galaktyki.

 

 

Zgodnie z poprzednimi szacunkami, masa Drogi Mlecznej powinna wynosić od 500 miliardów do nawet 3 bilionów mas Słońca. Tak szeroki zakres wynika z faktu, że astronomowie stosowali bardzo różne podejścia, aby „zważyć” naszą galaktykę. Dodatkowym problemem w poznaniu dokładnej masy jest ciemna materia, która stanowi około 90% masy Drogi Mlecznej.

 

Międzynarodowy zespół astronomów pod przewodnictwem Laury Watkins z Europejskiego Obserwatorium Południowego zaprezentował nowe podejście do tego problemu. Łącząc dane z teleskopów kosmicznych Hubble'a i Gaia ustalono, że Droga Mleczna waży 1,5 biliona mas Słońca.

 

Naukowcy zmierzyli prędkości i ruchy gromad kulistych – gęstych i obfitych skupisk gwiazd, znajdujących się daleko od centrum galaktyki. Połączona masa i odległość tych zgrupowań gwiazd okazały się być doskonałym punktem odniesienia do pomiaru masy Drogi Mlecznej.

Gromada kulista Omega Centauri - źródło: ESO

Im większa masa galaktyki, tym szybciej poruszają się gromady kuliste. Poprzednie pomiary uwzględniały prędkość, z jaką gromady przybliżały się lub oddalały od Ziemi. Jednak podczas najnowszych badań, zespół zdołał również zmierzyć boczny ruch tych skupisk, dzięki czemu można było obliczyć całkowitą prędkość, a co za tym idzie – obliczyć masę Drogi Mlecznej.

 

Teleskopy kosmiczne Hubble'a i Gaia zapewniły dane, dotyczące łącznie 46 gromad kulistych. Na ich podstawie oszacowano masę naszej galaktyki i okazało się, że naukowcy nie byliby w stanie tego dokonać bez pracy tych dwóch teleskopów.

Źródło: ESO

Badacze zauważyli, że ciemna materia stanowi około 84% masy galaktyki. Około 200 miliardów gwiazd stanowi w przybliżeniu 60 miliardów mas Słońca, czyli około 4% masy Drogi Mlecznej. Pozostałe 12% to chmury gazu, planety, komety i asteroidy. Natomiast supermasywna czarna dziura, która znajduje się w samym centrum naszej galaktyki, posiada masę około 4 milionów mas Słońca – jest ciężka, lecz w skali galaktyki to bardzo niewiele.

 

Droga Mleczna jest „cięższa” po jednej stronie. Istnieją galaktyki, których masa wynosi zaledwie jeden miliard mas Słońca. Jednak po drugiej stronie skali znajdują się potężne galaktyki z masą około 30 bilionów mas Słońca. Astronomowie twierdzą, że masa Drogi Mlecznej jest raczej typowa dla galaktyk o podobnej jasności.

 

Zespół astronomów twierdzi, że teleskop Gaia ma przed sobą jeszcze nawet 10 lat pracy. W tym czasie możemy jeszcze lepiej poznać ruchy gwiazd i odkryć kolejne gromady kuliste. To oznacza, że w przyszłości, astronomowie będą mogli obliczyć masę Drogi Mlecznej z jeszcze większą precyzją.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Dodaj komentarz