Naukowcy pomylili się. Złoto we Wszechświecie nie powstało w wyniku zderzeń gwiazd neutronowych

Kategorie: 

Źródło: Dreamstime.com

W 2017 roku, astronomowie wykryli kolizję dwóch gwiazd neutronowych i potwierdzili, że podczas tych zderzeń powstają pierwiastki cięższe od żelaza. Założono, że to właśnie te kosmiczne zjawiska są głównym źródłem niektórych pierwiastków ciężkich, takich jak złoto. Jednak najnowsze badania wskazują, że gwiazdy neutronowe odpowiadają za istnienie jedynie niewielkiej ilości złota w kosmosie, a zatem zagadka wciąż nie została rozwiązana.

 

Uważa się, że podczas Wielkiego Wybuchu powstał cały wodór, hel i lit. Pozostałe naturalnie występujące pierwiastki są efektem różnych procesów jądrowych, zachodzących w gwiazdach. Powstałe elementy uwalniane są podczas eksplozji supernowych lub wraz z wiatrem słonecznym.

 

Dotychczas zakładano, że połowa wszystkich pierwiastków cięższych od żelaza, takich jak tor i uran, powstały na drodze kolizji gwiazd neutronowych. Przypuszczenia te wydawały się być zgodne z obserwacją takiego zjawiska w 2017 roku. Jednak najnowsze analizy, przeprowadzone przez astronom Amandę Karakas i jej zespół z projektu ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D) wykazują, że rola gwiazd neutronowych została najwyraźniej mocno przeszacowana, a za powstanie większości ciężkich pierwiastków odpowiadają supernowe, które podczas zapadania się wirują i generują potężne pola magnetyczne.

Kolizja gwiazd neutronowych – źródło: NASA

Przygotowany przez naukowców nowy model znacząco zmienia obecnie przyjęty model Wszechświata. Wyjaśniono w nim obecność srebra, ale nie złota. Zdaniem badaczy, konieczne może się okazać odkrycie nowego typu gwiezdnej eksplozji lub reakcji jądrowej, która odpowiada za obecną ilość złota we Wszechświecie.

 

Z wyjątkiem wodoru, nie ma takiego pierwiastka, który mógłby powstać tylko z jednego typu gwiazdy. Część węgla w kosmosie pochodzi od umierających gwiazd o niskiej masie, a druga część z supernowych. Natomiast część żelaza pochodzi od „zwykłych” supernowych masywnych gwiazd, a pozostała część to wytwór supernowych typu Ia. Pary masywnych gwiazd, związanych grawitacją, mogą przekształcić się w gwiazdy neutronowe. W momencie kolizji powstają jedne z najcięższych pierwiastków, występujących w naturze.

 

Kwestia pochodzenia złota wciąż pozostaje niewyjaśniona. Jednak przyszłe eksperymenty w laboratoriach pozwolą wyjaśnić, czy ten cenny dla ludzkości pierwiastek powstaje w wyniku nieznanych nam procesów, czy też faktycznie jest dziełem kolizji gwiazd neutronowych, które mogą występować znacznie częściej niż przypuszczano.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz