Mars obraca się szybciej niż wcześniej sądzono

Kategorie: 

Źródło: NASA

Dokładne wskazania prędkości rotacji Marsa, uzyskane dzięki sondzie NASA InSight Mars, okazały się wyższe niż wcześniej sądzono. Dane te mają ogromne znaczenie dla badania wewnętrznej struktury planety. Pomiary sejsmiczne, które dostarczają informacji o strukturze Marsa, wymagają bardziej zaawansowanych robotów, a nawet ludzi. Jednak pośrednie eksperymenty sejsmiczne, takie jak odbieranie echa z trzęsień ziemi i określanie prędkości obrotu i oscylacji planety, pozwalają nam postawić hipotezę na temat jej struktury.

 

Aby zmierzyć prędkość rotacji Marsa, na sondzie InSight zainstalowano kompleks anten Rotation and Interior Structure Experiment (RISE). Korzystając z sieci anten naziemnych NASA, sygnał został wysłany do RISE, a następnie przeanalizowany pod kątem zniekształceń Dopplera. Umożliwiło to określenie odchyleń Marsa od określonej pozycji w przestrzeni. Aby osiągnąć dokładność pomiaru mniejszą niż 40 cm, wymagane było 600 dni obserwacji i staranne filtrowanie szumów.

 

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Nature, wykazały, że Mars obraca się szybciej niż wcześniej sądzono. Jego prędkość obrotowa wzrasta o 4,4 milisekund kątowych rocznie, czyli znacznie wolniej niż prędkość obrotowa Ziemi. Oznacza to, że długość dnia na Marsie będzie się zmniejszać o ułamek milisekundy w każdym marsjańskim roku.

Pomiary prędkości obrotowej Marsa i oscylacji jego osi pozwoliły naukowcom wyciągnąć wnioski na temat wielkości płynnego jądra planety. Zasugerowali, że jego rozmiar wynosi od 1790 do 1850 km . Ta wartość jest ważna dla zrozumienia ogólnej struktury Marsa, biorąc pod uwagę, że jego promień wynosi zaledwie 3390 km, czyli mniej więcej połowę promienia Ziemi. Naukowcy zauważyli również, że na dynamikę rotacji Czerwonej Planety może wpływać niejednorodność gęstości jej jądra.

 

Eksploracja Marsa i jego rotacji to ważny krok w zrozumieniu tej zagadkowej planety. Dzięki danym otrzymanym z sondy InSight możemy lepiej zrozumieć wewnętrzną strukturę Marsa i jego ewolucję. Otwiera to nowe możliwości do dalszych badań i daje nam więcej informacji o tym, jakie procesy zachodzą na tej planecie.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz