Jądro Saturna okazało się masywniejsze i bardziej kruche, niż sądzili naukowcy

Kategorie: 

Źródło: NASA

„Fale sejsmiczne” pierścieni Saturna pokazały, że jego jądro jest nasycone związkami lotnymi i jest bardzo duże, zajmując ponad połowę całej gigantycznej planety.

Uważa się, że jądro Saturna składa się ze związków stałych - głównie krzemianów i lodu - o łącznej masie do 22 mas Ziemi. Jednak uważna obserwacja zachowania pierścieni gigantycznej planety wykazała, że ​​jej jądro jest nasycone gazami, które sprawiają, że jest ono wyjątkowo duże i znacznie cięższe. Zostało to opisane w nowym artykule przesłanym do biblioteki preprintów online arXiv.org.

 

Christopher Mankovich i Jim Fuller z Kalifornijskiego Instytutu Technologii (Caltech) wykorzystali dane dotyczące pola grawitacyjnego Saturna, które zostały zebrane przez sondę kosmiczną Cassini, a także obserwacje dynamiki pierścieni planety. Pod wpływem niejednorodności jej przyciągania ulegają lekkiemu zdeformowaniu, wzdłuż nich biegną fale „sejsmiczne”, co jest szczególnie widoczne na pierścieniu C - najbardziej wewnętrznym z dużych.

Analiza wykazała, że ​​jądro Saturna zawiera 17 mas ziemskich lodu i krzemianów, jednak ze względu na nasycenie wodorem i helem jego całkowita masa sięga 55 Ziemi. To ponad połowa całej masy planety (95 Ziem), a jądro rozciąga się na 60 procentach swojego promienia. Im bliżej centrum, tym mniej wodoru i helu, ale ich zawartość płynnie spada, a związki te są obecne nawet w najgłębszych głębinach rdzenia. Taka struktura sprawia, że ​​na nowo spojrzymy na ogólnie przyjęty model powstawania Saturna.

 

Zgodnie z obecnymi poglądami wszystko zaczęło się od powstania jądra krzemianowo-lodowego, który z czasem przyciągał otoczki gazowe i stopniowo gęstniał, uzupełniając je metalami i innymi ciężkimi związkami. Ale sądząc po nowych danych, jądro Saturna od czasu jego powstania, około 4,6 miliarda lat temu, było bogate w lotne gazy iz czasem ich zawartość tylko rosła.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz