Badania potwierdzają obecność soli kuchennej na powierzchni Europy

Kategorie: 

Źródło: NASA/Goddard Space Flight Center

Na księżycu Europa, gdzie mogą istnieć warunki do przetrwania życia bakteryjnego, dokonano właśnie kolejnego odkrycia. Analiza widma światła widzialnego sugeruje, że na powierzchni tego księżyca znajduje się chlorek sodu, czyli dobrze znana nam wszystkim sól kuchenna.

 

 

Dane pochodzące z sond Voyager i Galileo dały naukowcom do zrozumienia, że pod lodową powierzchnią księżyca Europa znajduje się słony ocean ciekłej wody. Jednak dotychczas uważano, że chodzi o sole siarczanu magnezu. Zmiana techniki analizy doprowadziła badaczy do nowego odkrycia.

 

Wcześniej jeszcze nikt nie wykonywał analizy widma Europy w zakresie widzialnym w wysokiej rozdzielczości. Sonda Galileo miała tylko spektrometr bliskiej podczerwieni, jednak w bliskiej podczerwieni, chlorki są pozbawione charakterystycznych cech. Dlatego tym razem wykorzystano spektrometr, przeznaczony do badań widma światła widzialnego oraz obrazy wysokiej rozdzielczości z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Źródło: NASA

W 2017 roku, planetolodzy z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego oraz centrum badawczego Jet Propulsion Laboratory agencji NASA przeprowadzili badania laboratoryjne, podczas których ustalono, że chlorek sodu, poddany promieniowaniu i umieszczony w warunkach podobnych do panujących na Europie, wykazywał zmiany chemiczne, przez co pojawił się na spektrometrze światła widzialnego. Korzystając z tych informacji, naukowcy skorzystali z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a i dostrzegli oznaki napromieniowanych związków soli kuchennej w widmie widzialnym na 450 nanometrach, co zgadzało się z testami laboratoryjnymi.

 

Powyższe odkrycie nie oznacza, że podpowierzchniowy ocean na księżycu Europa jest bogaty w chlorek sodu, ale naukowcy odnaleźli go w regionach, w których lód powierzchniowy jest rozbity – między innymi w żółtej strukturze geologicznej o nazwie Tara Regio. Sugeruje to, że chlorek sodu mógł wydostać się na powierzchnię księżyca. Zdaniem naukowców, należy teraz dokonać ponownej oceny geochemii Europy.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz