Regulamin serwisu

 § 1 Zakres regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu, zastrzeżenia dotyczące praw autorskich oraz politykę prywatności.

2. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

3. Korzystając każdorazowo z usług Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

§ 2 Dane o portalu

1. Portal tylkoastronomia.pl  prowadzony jest przez firmę AC Partners. Formularz kontaktowy.

 

§ 3 Słownik użytych pojęć

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Portal- strona internetowa tylkoastronomia.pl

 

§ 4 Warunki techniczne do korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Portalu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z Portalu. Pliki cookies moga być równiez pozostawiane przez współpracujące z portalem systemy reklamowe.

2. Portal nie zapisuje numerów IP (numery pozwalające zlokalizować komputer w sieci) komputerów Użytkowników. 

3. Nazwy Użytkowników (loginy) nie mogą zawierać znaków niestandardowych, ani być adresami stron www

4. Portal zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w funkcjonowaniu usług Portalu lub ich części.

 

§ 5 Zasady świadczenia usług

1.Usługi świadczone przez Portal mają charakter bezpłatny.

2. Do usług bezpłatnych należą: rejestracja w portalu oraz korzystanie z indywidualnego konta, dostęp do artykułów i zamieszczonych treści, a także dostęp do innych treści, określonych przez Portal.

 

§ 7 Treści na Portalu

1. Portal służy wymianie poglądów, doświadczeń, informacji pomiędzy Użytkownikami.

2.Portal nie bierze odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników. W szczególności portal nie odpowiada za skutki zastosowania się przez kogokolwiek do porad i informacji udzielanych przez Użytkowników.

3.Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Każdy zarejestrowany Użytkownik może umieszczać swoje wypowiedzi pod artykułami.

4.Wypowiedzi Użytkowników są przechowywane przez Portal.

5.Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi, które naruszają obowiązujące prawo, a w szczególności zawierają treści lub materiały pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, dotyczą produktów, których obrót jest zakazany prawem, są wulgarne, obsceniczne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste innych osób.

6.Zabronione jest także umieszczanie, bez uprzedniej zgody Portalu, wypowiedzi zawierających linki do stron www oraz treści reklamowe.

7.Naruszenie postanowień punktów 5 lub 6 skutkować będzie trwałym i natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika, wraz z usunięciem jego wypowiedzi, a w przypadku naruszenia punktu 5 także powiadomieniem organów ścigania.

8.Portal zastrzega sobie prawo do zamykania, przerywania lub zmiany każdego wątku , a także do usuwania wypowiedzi niezwiązanych z tematem artykułu.

9.Treści dodane na Portalu przez Użytkowników z chwilą ich publikacji stanowią integralną część Portalu.

 

§ 8 Zasady zamieszczania reklam w Portalu

1. Cennik i zasady zamieszczania treści reklamowych w Portalu określa odrębny regulamin, który będzie dostępny w dziale „Reklama”.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam oraz za szkody lub konsekwencje wynikające z zakupu, stosowania produktów lub usług oferowanych przez reklamodawców.

 

§ 9 Ochrona własności intelektualnej

1. Znajdujące się w Portalu treści, znaki graficzne, zdjęcia, logo firmowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność portalu tylkoastronomia.pl, chyba że autorskie prawa majątkowe należą do osób trzecich.

2. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w Portalu będące znakami towarowymi zastrzeżonymi bądź nazwami zastrzeżonymi zostały zamieszczone wyłącznie za zgodą ich właścicieli lub na podstawie odpowiedniego umocowania.

3. Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie ich części lub całości, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.

 

 

§ 10 Polityka prywatności

1.Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych w zakresie potrzebnym wyłącznie do skorzystania z usług Portalu, w tym do komunikacji pomiędzy nimi a Portalem. Korespondencja może zawierać materiały reklamowe, promocyjne i sponsorowane.

2. Portal jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim bez zgody Użytkowników. Portal nie prowadzi zbioru danych osobowych.

3. Dla korzystania z usług Portalu należy się zarejestrować w Portalu, podając unikatowy login oraz swój adres email, na który zostanie przesłane hasło.

4. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

5.Portal może sporządzać zestawienia danych dla celów statystycznych, które mogą być przekazywane osobom trzecim. Zestawienia zbiorcze nie ujawniają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

6. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkowników w serwisie Portal korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z  wizytami Użytkowniówi w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować Użytkownika. Współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze używają informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu, do potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

 7. Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać swoje dane osobowe, wysyłając email na adres [email protected] lub korzystając z formularza kontaktowego