Pojawia się nowa branża kosmiczna, eksploatacja asteroid