Astronomowie odkryli trzy Super-Ziemie w strefach mieszkalnych odległych gwiazd